Baltic Shale Sp. z o.o. traktuje obszar HSEQ priorytetowo, uważa bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska oraz zrównoważony rozwój za podstawowe wartości którymi kieruje się w trakcie prowadzenia działalności. Zarząd oraz wszyscy pracownicy Spółki, każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby sprawy HSEQ były czymś więcej, niż tylko spełnianiem obowiązujących wymogów formalnych i prawnych. Baltic Shale Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby chronić zdrowie i życie pracowników, podwykonawców oraz każdej osoby na którą działalność Spółki może mieć wpływ. Na każdym etapie prowadzonych prac jesteśmy aktywnie zaangażowani w ciągłe doskonalenie kultury bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego oraz interesów społecznych.
Baltic Shale Sp. z o.o. uważa zaangażowanie w kwestie HSEQ wszystkich podmiotów biorących udział w działalności Spółki za fundament sukcesu, dlatego też nasze wartości oraz priorytety zostały odzwierciedlone w Politykach HSEQ Spółki. Deklaracje te jednocześnie stanowią nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku naturalnym oraz zrównoważony rozwój. 

Baltic Shale Baltic Shale

Polityka Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa

Ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników jest kluczową zasadą w działalności Spółki.

Baltic Shale Baltic Shale

Polityka Ochrony Środowiska

Baltic Shale Sp. z o.o. prowadzi działalność w sposób przyjazny i zrównoważony dla środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności, ciągle doskonaląc metody zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne.

Baltic Shale Baltic Shale

Polityka
Jakości

Wynika z długoterminowej strategii spółki w dążeniu do osiągnięcia pełnego zaufania i satysfakcji przez naszych partnerów oraz lokalne społeczności.