Polityka Jakości Baltic Shale Sp. z o.o. wynika z długoterminowej strategii spółki w dążeniu do osiągnięcia pełnego zaufania i satysfakcji przez naszych partnerów oraz lokalne społeczności. Baltic Shale Sp. z o.o. zakłada, że identyfikacja, zrozumienie potrzeb i wymagań naszych partnerów oraz lokalnych społeczności na terenach których prowadzone są prace jest kluczem do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz zrównoważonego rozwoju zarówno dla Spółki jak i jej otoczenia biznesowego.   


Głównymi  celami polityki jakości Baltic Shale Sp. z o.o. są:

 • Stałe polepszanie jakość poszukiwań, udostępniania oraz produkcji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (łupkowych),
 • Dokładne określenie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań naszych partnerów (interesariuszy),
 • Identyfikacja oraz przestrzeganie wszystkich regulacji prawnych, norm oraz dobrych praktyk obowiązujących w obszarach działalności Baltic Shale Sp. z o.o.,
 • Stworzenie warunków, w których, pracownicy będą mogli utożsamiać się z celami i polityką Spółki oraz angażować się w proces stałego doskonalenia,
 • Zagwarantowanie wysokich standardów prowadzonych prac poprzez dokładną selekcje, monitoring oraz ocenę prac wykonywanych przez naszych dostawców,
 • Zapewnienie stałego doskonalenia w każdym z obszarów działalności Baltic Shale Sp. z o.o. oraz wszystkich prowadzonych prac, poprzez ich ciągły monitoring oraz kontrolę.


Do osiągnięcia założonych celów Baltic Shale Sp. z o.o.:

 • Sukcesywnie wprowadza i wykorzystuje najnowsze technologie w dziedzinie poszukiwania i udostępniania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów,
 • Współpracuje z partnerami (interesariusz) w celu  zrozumienia i oceny ich potrzeb oraz wymagań,
 • Stale dostosowuje swoje działania do zmieniającego się otoczenia prawno – ekonomicznego.  
 • Dba o rozwój pracowników zapewniając niezbędne oraz specjalistyczne szkolenia i kursy w celu podniesienia ich kwalifikacji,
 • Wprowadza nowe rozwiązania organizacyjne, w celu spełnienia wymagań partnerów (interesariuszy).

 

Powrót <