Baltic Shale Sp. z o.o. posiada 4 koncesje, które położone są w północnym obszarze Polski.
Obszary koncesyjne Cedry Wielkie, Stegna, Żarnowiec i Wejherowo w sumie obejmują obszar 3340 km2.

Koncesja
Cedry Wielkie
20/2007/Ł

Koncesja Cedry Wielkie zlokalizowana jest na terenie gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy Górne, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Tczew, Stegna, Ostaszewo, Lichnowy, miast i gmin: Skarszewy, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw oraz miast: Gdańsk, Pruszcz Gdański w województwie pomorskim. Obejmuje bloki koncesyjne nr 50 i 70, a jej powierzchnia wynosi  809 km2.

2009  -2010 W obszarze koncesyjnym Cedry Wielkie, na obszarze ok 51 km2 przeprowadzono badania sejsmiczne 3D. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono lokalizację otworu poszukiwawczego Łęgowo LE-1.
2010 Wykonano otwór wiertniczy Łęgowo LE-1, który osiągnął głębokość 3400m. Podczas wiercenia  pobrano rdzenie wiertnicze i przeprowadzono test w odcinku pionowym odwiertu.
2011 - 2012

Prowadzono analizy i testy laboratoryjne na pobranym materiale rdzeniowym.

2013 Podjęto decyzję o zupełnej likwidacji odwiertu Łęgowo LE-1. W efekcie przeprowadzono rekultywację, przywrócono teren do pierwotnej postaci i zwrócono właścicielowi.

 

Cedry Wielkie Koncesja.pdf
Cedry Wielkie Koncesja 2009.08.03 zmiana.pdf
Cedry Wielkie Koncesja 2010.10.26 zmiana.pdf
Cedry Wielkie Koncesja 2012.09.04 zmiana koncesjonariusza.pdf
Cedry Wielkie Koncesja 2018.08.30 decyzja o przekształceniu.pdf
Cedry Wielkie Koncesja 2018.08.30 umowa użytkowania górniczego.pdf
Cedry Wielkie Koncesja 2018.10.11 zmiana koncesji.pdf
Cedry Wielkie Mapa Koncesji