Baltic Shale Sp. z o.o.
ul. Chocimska 14A lok. 102
00-791 Warszawa

tel. +48 22 127 15 03
fax +48 22 127 15 03 w. 221
e-mail: biuro@balticshale.com

NIP: 5252532650
REGON: 146146816
KRS: 0000420518

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 3 705 000 zł