Świadczenie kompleksowych i wysoko wyspecjalizowanych usług związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem złóż węglowodorów jest podstawowym celem powołania i działalności Northam Sp. z o. o..

Spółka Northam posiada unikalne doświadczenia związane z organizacją, koordynacją i egzekucją projektów inwestycyjnych w branży złóż energetycznych.

W ramach usług oferowanych przez Spółkę znajduje się między innymi:

  • Negocjowanie, opracowanie i przygotowanie do zatwierdzenia projektów robót geologicznych, dokumentów bezpieczeństwa i analiz środowiskowych,
  • Uzyskiwanie pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych na poziomie administracji rządowej i samorządowej,
  • Prowadzenie dialogu z lokalnymi władzami i mieszkańcami w celu stworzenia dogodnej atmosfery dla każdego z etapów działalności eksploracyjnej i maksymalizacji satysfakcji wszystkich stron procesu inwestycyjnego,
  • Koordynacja wszystkich służb, przedsiębiorstw i innych podmiotów uczestniczących w budowie placów oraz obsługi socjalnej odwiertów, specjalistycznych służb ratownictwa górniczego, firm wiertniczych,
  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu likwidacji otworu wiertniczego, oraz rekultywacji terenów górniczych.

Główną dewizą zespołu Northam jest zarządzanie i doradzanie dla maksymalnej satysfakcji wszystkich stron i minimalizacji kosztów z poszanowaniem prawa, zasad sztuki i ochrony ludzi, kapitału i środowiska naturalnego. Spółka dysponuje dedykowanym zespołem managerów posiadających wieloletnie doświadczenia zarówno na terenie Polski jaki i za granicą w projektach branży energetycznej, geologii, górnictwa, a także logistyki i zarządzania. Członkowie zespołu uczestniczyli lub zarządzali projektami odwiertów poszukiwawczych na terenie Polski, które nie tylko osiągnęły wyznaczony cel geologiczny, ale także należały do najtańszych tego typu projektów.